Forside

Gratis gruppeforløb til børn og unge, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom

At have en forælder eller søskende, som har en psykisk sygdom, kan påvirke børns trivsel og udvikling. Børnene kan have bekymringer og kan komme til at føle sig alene med deres tanker. De kan derfor have gavn af at møde andre børn i lign. situation og få viden om psykisk sygdom.


Alle familier fra Fyn er velkomne, og det er gratis at deltage. Det er for børn i alderen 7-17 år. Der er plads til 8 børn i hver gruppe. Grupperne er opdelt, så børnene kommer sammen med andre på nogenlunde samme alder.


I gruppen får børnene viden om psykisk sygdom, som kan hjælpe dem med at forstå deres egen situation og familie. Undervejs i forløbet får børnene redskaber til at mærke egne følelser, udtrykke sig og håndtere udfordringer i hverdagen. Gruppen er i høj grad også et frirum, hvor vi fx tegner, spiser, ser film, quizzer, bowler og sørger for at skabe en god og uformel stemning.


Inden gruppen starter inviteres den enkelte familie til en opstartssamtale ved de to gruppeledere. 


Forældrene tilbydes at deltage i "Forældrekaffen", som er en uformel gruppe til forældrene, ledet af en fagperson og en frivillig. Gruppen forløber parrallelt med børnenes og foregår i en bygning lige overfor.


Børnene fortæller, at det var rigtig rart at snakke med nogen, der kender deres situation.


Tak til TRYGFONDEN for den gavmilde donation.

BRUG SIND FYNS STORE NETVÆRK

 

 OG MANGE TILBUD

 

BLIV FRIVILLIG

Har du mod på at yde en frivillig indsats? Kontakt Birgit Boding på 66 19 03 26

GRUPPER FOR PÅRØRENDE

Ønsker du at deltage i en pårørendegruppe? Kontakt Torben Haagerup Hansen på 22 96 28 82

RÅDGIVER ELLER BISIDER-HJÆLP

Har du brug for en rådgiver eller en bisidder?

Ring på 70 23 27 50

VÆRESTEDET STOPPESTEDET I ODENSE

 

SIND-værestedet STOPPESTEDET

Stoppestedet er en selvejende institution i Odense, der driver et værested for voksne sindslidende. Læs mere på stoppestedet.dk

LILLE SKOLE FOR VOKSNE

 

SIND-Lille Skole for Voksne er  skolen, hvor du kan modtage meget kvalificeret og differntieret undervisning, hvis du har brug for at gå på små hold for at få noget ud af undervisningen. Læs mere på lilleskoleforvoksne.dk

UNGEGRUPPE PÅ STOPPESTEDET

 

STOPPESTEDETS Ungegruppe

Ungegruppen på Stoppestedet er et anonymt fristed for unge mennesker mellem 18 og 35 år med psykiske problemer eller sindslidelser. Læs mere på www.stoppestedet.dk

BESØGSVENNER

 

SIND-nettet er en støtte-kontaktordning mellem sindslidende og mennesker, der har meldt sig frivilligt til at være samtalepartner. Læs mere på stoppestedet.dk